Odstranit účet a veškerá osobní data –

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost SIRIUS.s.r.o., IČ 625 79 142, se sídlem U Ručiček 236, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: U Ručiček 236, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy
  email: popoptik@popoptik.cz
  telefon: +420 725 311 921
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo určit (např. jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, e-mail, telefon atd.). Osobními údaji tedy nejsou údaje vztahující se k obchodním společnostem a jiným právnickým osobám (např. IČ, DIČ, sídlo atd.)
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jan Slavík, email: jan.slavik@popoptik.cz

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používá antivirové programy, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.11.2019

 

Co jsou cookies ?

Aby tento web fungoval správně, někdy do vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory nazývané cookies. Totéž dělá většina velkých internetových stránek.

Jde o malé textové soubory, které vámi navštívená webová stránka odesílá do vašeho koncového zařízení (počítač, mobilní zařízení), kde je pak uloží prohlížeč. Díky tomu umožňuje stránce si po určitou dobu zapamatovat různá nastavení, jako jazyk, font, login a další předvolby zobrazení a při každé další návštěvě může stránku nebo nastavení upravit dle vašich preferencí, předchozího chování na stránce, abyste je například nemuseli opětovně zadávat, kdykoli se na stránku vrátíte nebo procházíte z jedné stránky na druhou.

Proč cookies používáme?

Cookies první a třetí strany používáme z několika důvodů. Abychom mohli naše stránky provozovat, jsou z technických důvodů vyžadovány některé soubory cookies, které jsou označovány jako „zásadní“ nebo „nezbytně nutné“. Jiné cookies nám zase umožňují sledovat a cílit na zájmy našich uživatelů a stránky jim tak lépe přizpůsobit. Třetí strany poskytují prostřednictvím našich webových stránek soubory cookies pro reklamní, analytické a jiné účely.

Pro shromažďování anonymních a agregovaných reklamních matic, jako je počítání zobrazení stránek, zobrazení propagace nebo reklamní odpovědi můžeme také používat malé kousky softwarového kódu zvaného „web beacons“ nebo „clear gif.“ Web beacons jsou malé grafické soubory, které umožňují rozpoznat určité druhy informací – například kdy uživatel navštívil stránku, číslo souboru cookie, popis stránky kde je beacon umístěný, jestli použil odkaz v emailu a podobně. Některé beacon soubory nemusí správně fungovat, pokud vypnete cookies s nimi spojené. Tyto beacons mohou být použity k doručování souborů cookies, které jsou v souladu s našimi zásadami jejich užití.

Jak lze upravit využívání cookies?

Použití cookies můžete spravovat a /nebo zakázat dle potřeby – podrobné informace o nastavení ukládání souborů cookies najdete na aboutcookies.org.uk. Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace jejich umístění na vašem počítači – v takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby a možná budete muset upravit některé preference při každé návštěvě webu a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Většina reklamních sítí navíc nabízí způsob, jak se z cílené reklamy odhlásit. Pokud chcete v tomto ohledu získat více informací, navštivte http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

Pokud nenastavíte bezpečnostní nastavení svého prohlížeče dle svých potřeb, budete přijímat a ukládat soubory cookies poskytované touto stránkou

Kde mohu získat další informace?

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jakým používáme soubory cookies nebo jiné technologie, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím:

Email: popoptik@popoptik.cz
Phone: +420 725 311 921